Campagne: In Antwerpen is 30 de max (video)

Video: 

ANTWERPEN – Schepen voor mobiliteit Koen Kennis heeft in het districtshuis van Merksem de campagne “Hier is 30 de max” gelanceerd. Hiermee wil de stad Antwerpen alle verkeersdeelnemers er aan herinneren dat zowel binnen als buiten de Singel alle woonwijken zone 30 zijn. Dat betekent 95 procent van alle straten van Antwerpen.

“We hebben gemerkt dat nog niet iedereen dat door heeft. Daarom lanceren we over heel de stad een affichecampagne. Op elke affiche is een hartvormige ballon te zien die de snelheidsbeperking benadrukt. En per district heeft de campagne telkens een andere uitstraling,” legt schepen Kennis uit.

Respect

Volgens Kennis investeren de stad en de districten in de heraanleg van woonstraten en het inplanten van snelheidsremmers. “Maar het is ook een kwestie van gedragswijziging van weggebruikers. Alleen door respect te tonen voor elkaar maken we Antwerpen verkeersveiliger.”

Gratis affiches

Ook bewoners, bedrijven en scholen kunnen helpen om de boodschap over de zone 30 lokaal te verspreiden. Zij kunnen vanaf 18 februari bij alle stadsloketten, in het EcoHuis en op zaterdagen en zondagen in het paviljoen Antwerpen Morgen aan het MAS een raamaffiche afhalen met daarop de hartvormige ballon en als tekst ‘Hier is 30 de max’.

Downloaden

Een andere mogelijkheid is de affiche downloaden op www.antwerpen.be of www.slimnaarantwerpen.be (klik hier voor de rechtsreekse link) en ze zelf afdrukken om aan het raam te hangen.

Leefbare wijken

“Als je 30 rijdt, dan maak je plots heel die omgeving een pak veiliger, een pak minder stresserend, meer leefbaar voor de wijken. En dat is een zeer belangrijk gegeven,” onderlijnt schepen Kennis.  

Sanctioneren?

Volgens de schepen zal de politie blijven inzetten op roekeloos en onverantwoord rijgedrag in wijken. “Op die manier werden al verschillende wagens in beslag genomen en dat heeft toch al wat indruk gemaakt,” legt Kennis uit.

GAS-boetes op komst?

Voor een efficiënt sanctioneringsbeleid is het echter wachten op de Vlaamse overheid. “Wij hebben aan Vlaanderen de toestemming gevraagd om met administratieve sancties overdreven snelheden in de zone 30 aan te pakken. Wij hopen dat die toelating er snel komt zodanig dat wij kunnen starten met die sanctionerende maatregelen,” aldus schepen Kennis.

In Antwerpen is 30 de max campage ASTAD TV Koen Kennis verkeerscampage zone 30
In Antwerpen is 30 de max campage ASTAD TV Koen Kennis verkeerscampage zone 30
In Antwerpen is 30 de max campage ASTAD TV Koen Kennis verkeerscampage zone 30
In Antwerpen is 30 de max campage ASTAD TV Koen Kennis verkeerscampage zone 30
In Antwerpen is 30 de max campage ASTAD TV Koen Kennis verkeerscampage zone 30
In Antwerpen is 30 de max campage ASTAD TV Koen Kennis verkeerscampage zone 30
Tags: