Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) acht Turnhoutsebaan niet ideaal voor een fietsstraat

Video: 

BORGERHOUT - Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters kondigde eind september aan dat ze van de Turnhoutsebaan in Borgerhout een fietsstraat en een zone 30 wil maken. Ze heeft daarvoor de bevoegdheid omdat de Turnhoutsebaan een Vlaamse gewestweg is. Peeters zegt dat ze deze beslissing in het belang van de verkeersveiligheid heeft genomen. Volgens haar kan deze fietsstraat met enkele snelle maatregelen op korte termijn gerealiseerd worden.

Koud gepakt

De beslissing van de minister verbaasde vriend en vijand. Het Antwerpse stadsbestuur voelde zich “koud gepakt”. De politie van Antwerpen gaf een negatief advies. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis merkte toen op dat de Turnhoutsebaan “nauwelijks voldoet aan de voorwaarden om er een succesvolle fietsstraat van te kunnen maken”.

Advies AWV: “niet ideaal”

Maar ook bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werden een maand later bedenkingen gemaakt. Dat blijkt uit een email van AWV aan minister Lydia Peeters die Borgerhout TV kon inkijken. Daarin staat letterlijk “Nav de opmerkingen over het al dan niet opportuun zijn van het invoeren van een fietsstraat op de Turnhoutsebaan, hebben we op basis van tellingen uit 2019 even een afweging gemaakt. … Dit is enkel voor intern gebruik maar geeft wel aan zoals sommigen al stelden, dat de verhouding gemotoriseerd verkeer/fietsers en de totale aantallen van beide weggebruikers niet ideaal zijn om een fietsstraat in te voeren”, staat in de email.

Kostprijs fietsstraat

In dezelfde email raamt AWV de kostprijs voor het installeren van een fietsstraat op de Turnhoutsebaan op 257.284 euro. “Het betreft hier een ruwe raming, maar de kostprijs hiervan is dus wel aanzienlijk. Dit is geen snelle maatregel meer. Ik pleit er wel voor om als we dit zouden doen, het goed te doen. Geen haastwerk naast tramsporen, denkende dat alles toch heringericht wordt "binnenkort", want dat gaan we ons beklagen,” aldus AWV in een email aan de minister.

Dubbel parkeren

De email van AWV maakt bovendien enkele pertinente opmerkingen over het probleem van het dubbel parkeren op de Turnhoutsebaan. Minister Peeters ziet als oplossing laad- en loszones en wil hiervoor lokaal enkele parkeerplaatsen opheffen. “Ook al laten we (AWV n.v.d.r.) het parkeerbeleid normaal over aan de betrokken stad of gemeente, we kunnen hiervoor eenzijdig de nodige stappen zetten,” schrijft AWV.  

Analyse nodig

Maar tegelijkertijd stelt AWV de vraag “Zijn het bestuurders die laden en lossen die dubbel parkeren? Zijn het bestuurders die boodschappen doen? Zijn het bewoners of bezoekers? Eigenaars van handelszaken? Er zou een hele analyse moeten gebeuren om te bepalen of deze maatregel nuttig en effectief zou zijn en zo ja, waar we deze moeten nemen. Dit kunnen we niet doen zonder de stad.” aldus AWV.

Totale heraanleg

Volgens het bestuursakkoord 2019-2024 van de stad Antwerpen zal de Turnhoutsebaan een metamorfose, lees een heraanleg, ondergaan. “De hoofdmoot van het openbaar vervoer intra muros gaat ondergronds en er komt plaats vrij voor een breed en veilig fietspad met vergroening van het straatbeeld,” staat in paragraaf 19 op bladzijde 12 van het bestuursakkoord.

Op de lange baan?

Maar sommige waarnemers menen dat de komst van een fietsstraat deze geplande totale heraanleg van de Turnhoutsebaan op de lange baan zal schuiven. Volgens verschillende bronnen werd minstens één geplande openbare aanbesteding voor een studie over die totale heraanleg van de Turnhoutsebaan al geannuleerd.

Van gewestweg naar stadsweg

Kenners van het dossier onderlijnen dat de Vlaamse overheid de Turnhoutsebaan op termijn aan de stad Antwerpen zal overdragen. De vraag is of de heraanleg dan al gebeurd zal zijn. Met andere woorden, wie zal de heraanleg van de Turnhoutsebaan betalen? En komen er ooit echte, brede comfortabele fietspaden? Of zal het bij een fietsstraat blijven?

Infosessie AWV

Deze week werden de bewoners en de handelaars van de Turnhoutsebaan in Borgerhout door het Agentschap Wegen en  Verkeer (AWV) uitgenodigd op een online infosessie over de transformatie van de Turnhoutsebaan tot fietsstraat. Deze sessie vindt plaats op maandagavond 13 december om 20u00. Volgens de uitnodiging is het aantal deelnemers beperkt tot 100 om “het webinar vlot te laten verlopen”. Vooraf inschrijven via www.wegenenverkeer.be/turnhoutsebaan is vereist. De infosessie wordt later op de website van AWV gezet.

Onmiddellijke omgeving en stad niet betrokken

De toekomstige fietsstraat zal uiteraard een impact hebben op de zijstraten van de Turnhoutsebaan.  Maar de bewoners en de handelaars van die straten kregen geen uitnodiging. Op het kabinet van Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis was men niet op de hoogte van deze uitnodiging. Ook de burgemeester van het district Antwerpen niet. “Het spreekt voor zich dat een fietsstraat op de Turnhoutsebaan gevolgen zal hebben voor het verkeer en de doorstroming ervan in de Carnotstraat en zeker in de Kerkstraat. Maar wij zijn niet geconsulteerd,” reageerde districtsburgemeester Paul Cordy. 

 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) acht Turnhoutsebaan niet ideaal voor een fietsstraat
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) acht Turnhoutsebaan niet ideaal voor een fietsstraat
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) acht Turnhoutsebaan niet ideaal voor een fietsstraat
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) acht Turnhoutsebaan niet ideaal voor een fietsstraat
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) acht Turnhoutsebaan niet ideaal voor een fietsstraat