“Plan fietsstraat Turnhoutsebaan bijna klaar voor advies van stad, district en politie”, zei Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters aan Borgerhout TV

Video: 

BORGERHOUT/ANTWERPEN – “Op dit ogenblik is mijn administratie volop bezig met het uittekenen van de plannen van de fietsstraat voor de Turnhoutsebaan,” zei Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters aan Borgerhout TV. Die plannen omvatten onder andere de herinrichting van de Turnhoutsebaan als fietsstraat, het inplannen van voldoende laad- en loszones en op welke manier men de nieuwe verkeerssituatie zal handhaven. “Zodra de plannen klaar zijn, zal ik die voorleggen aan alle mogelijke partners om daar ook advies over in te winnen. Vandaag is sowieso elk advies nog wat voorbarig,” zei Peeters.  

Vorige week was er tot grote verbazing van de minister plots een negatief advies van de Antwerpse politie.

“Laat mij duidelijk stellen dat ik op dit ogenblik aan de politie nog geen advies gevraagd heb. Ons plan is nog niet volledig uitgetekend. Op het moment dat dat plan is uitgetekend, zullen wij het voorleggen aan het stadsbestuur. Het stadsbestuur kan advies geven. Het districtsbestuur kan advies geven. Lokale Politie kan een advies geven. Maar op dit ogenblik heb ik nog geen adviezen gevraagd. Dus ik vind het een beetje vreemd dat er plots een advies opdook,” aldus minister Peeters.

De minister hoopt dat de Turnhoutsebaan nog voor het einde van dit jaar een fietsstraat kan worden. “Ik denk dat het noodzakelijk is en dat elke nabestaande van slachtoffers en mensen die daar ooit in een verkeersongeval betrokken waren, serieus vragende partij zijn om er voor te zorgen dat het daar veiliger wordt,” onderlijnde de minister.

Verschillende visie

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis gelooft niet dat het omvormen van de Turnhoutsebaan tot een fietsstraat deze baan veiliger zal maken voor de fietser. Hij bepleit de snelle opening van het premetrostation Drink en een vermindering van het aantal bussen en trams over de Turnhoutsebaan om zo fietspaden mogelijk te maken op de Turnhoutsebaan. “Om het voor alle gebruikers van de baan echt veiliger te maken, dringt een grondige heraanleg van de Turnhoutsebaan zich dringt op. Kennis hoopt dat er tegen 2024 een ontwerp is dat in 2025 door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer kan uitgevoerd worden.