Water-link investeert 23 miljoen euro in nieuwe rioleringsinfrastructuur (video)

Video: 

ANTWERPEN - Maandagvoormiddag gaf water-link samen met Aquafin en havenschepen Annick De ridder het officiële startschot voor de grootschalige aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur van de stad Antwerpen grenzend aan het Havengebied. Die zijn nodig in het kader van de toekomstige renovatie van de Royerssluis, die verlengd en verbreed zal worden.

“Vandaag is het de eerste spadesteek voor een nieuwe zuiveringsinstallatie en recuperatie van water. Want heel belangrijk is natuurlijk voor afvoer van water, om te voorkomen in de eerste plaats dat er problemen zouden zijn in geval van zware regen. Ten tweede dat een deel van dat water terug gerecupereerd wordt via Aquafin om het te zuiveren,” zei voorzitter van water-link André Gantman.

Investering van 23 miljoen euro

De investering in het project bedraagt 23 miljoen euro. De komende jaren zal water-link zo’n 300 miljoen euro in riolen investeren. Dit onder andere als gevolg van de klimaatwijziging.

“We gaan meer en meer inzetten op hergebruik en recycleren van water. Daar zullen veel middelen voor gevonden moeten worden. Maar we zijn er echt nu mee bezig. Want dat is de toekomst. Beter gebruiken, hergebruiken,” aldus Gantman.

Royerssluis

Het huidige pompstation Royerssluis, dat momenteel in de toekomstige uitbreidingszone van de sluis ligt, wordt afgebroken en er wordt een nieuw afvalwaterpompstation gebouwd aan de Mexicostraat. Ook het pompstation ter hoogte van de Siberiastraat wordt vervangen door een nieuw vijzelgemaal aan de Droogdokken. Om het afvalwater van het nieuwe pompstation aan de Mexicostraat af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, wordt een persleiding aangelegd onder het Kattendijkdok.

Sigmaplan

De nieuwe rioleringsinfrastructuur zal instaan voor het transport van regen- en afvalwater van de binnenstad en enkele aangrenzende districten, en kadert tevens in de bescherming van de stad tegen overstromingen, zoals voorzien in het Sigmaplan. Jan Goossens, CEO van Aquafin, verduidelijkt: “Het vijzelgemaal dient om water op te vijzelen naar een hoger gelegen punt en vervangt het huidige pompstation. Het zal instaan voor het transport van regenwater, dat via de ruien vanuit de binnenstad en enkele randgebieden wordt aangevoerd en naar de Schelde getransporteerd moet worden. Het nieuwe afvalwaterpompstation aan de Mexicostraat moet het afvalwater vanuit de binnenstad via een persleiding richting de waterzuivering van Antwerpen Zuid verpompen. Deze persleiding zal door een grote gestuurde boring onder het Kattendijkdok door aangelegd worden”.

De aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur zullen in totaal ongeveer twee jaar duren en worden uitgevoerd door aannemer BESIX.

Hinder voor het verkeer

Om de hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fasen uitgevoerd. Vanaf maart 2020 zal het aantal rijbanen tussen de Siberiabrug en de Lefebvrebrug (werfzone 2b) gereduceerd worden om de koker tussen de huidige ruien en het nieuwe vijzelgemaal aan te leggen. Na de aanleg van de kokers wordt een definitieve omleidingsweg gerealiseerd. Hier zal het verkeer gebruik van maken tijdens de aansluiting van de bestaande ruien op de nieuwe koker. Doorgaand verkeer blijft steeds in beide richtingen mogelijk.

Aan de Mexicostraat (werfzone 1) zullen fietsers tussen de Kambalastraat en de Straatsburgbrug tijdelijk naar één kant (westzijde) van de weg omgeleid worden. Deze omleiding wordt voorzien vanaf de tweede helft van februari.

Ter hoogte van het kruispunt tussen de Droogdokkenweg, de Siberiastraat en de Oosterweelsteenweg (werfzone 3)  starten in dezelfde periode voorbereidende werken. Hiervoor zal één baanvak ingenomen worden. Doorgaand verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, al zal dat tijdelijk over één rijvak zijn. De werken in deze zone zijn nodig om de aansluiting van een nieuwe persleiding op de bestaande leiding te kunnen maken. In een tweede fase zal hier een tijdelijke wegverbreding aangelegd worden om de effectieve koppeling van de persleiding te realiseren.